Välkommen till Åbo stads Wilma!

Wilma är ett www-användargränssnitt som används i elev- och studieförvaltningen inom småbarnsfostran, grundläggande utbildning, gymnasieutbildningen och yrkes- och vuxenutbildningen.

Logga in på Wilma genom att mata in ditt användarnamn och lösenord i fälten till höger. Tryck efter det på knappen Logga in.

De studerande väljer kurser i Wilma, följer upp sina prestationer, läser meddelanden och kommunicerar med lärare.

Lärarna matar in bedömningar och frånvaro i Wilma samt kommunicerar med studerande och vårdnadshavare.

Även läroanstalternas personal, ledning och bildningssektorn använder Wilma.

Till vårdnadshavare:
Minderåriga studerandes vårdnadshavare följer upp och utreder studerandes frånvaro, kommunicerar med lärarna och läser meddelanden från skolan.

De som fått en nyckelkod kan skapa ett användarnamn genom att klicka på denna länk Nytt Wilma-användarnamn

Glömde du ditt lösenord?
Ifall läroanstalten redan har din e-postadress kan du beställa ett nytt lösenord genom att klicka på länken under fälten för inloggning. I andra problemsituationer, ta kontakt med läroanstalten.

Personliga användarnamn för vårdnadshavare
Vårdnadshavarnas gemensamma användarnamn kan ändras till ett personligt användarnamn. Vårdnadshavaren kan också ändra inställningarna så att alla hens barns information kan nås via samma användarnamn.

Instruktioner för att skapa ett nytt användarnamn

Att ändra ett för båda vårdnadshavarna gemensamt användarnamn till ett personligt användar-namn

Ofta ställda frågor

Funktioner i användargränssnittet i Wilma för vårdnadshavare

Wilma 2.30.11 © 2000-2019 Visma